زبان و دلش یکی است

زبان و دلش یکی است

 

مرحوم آشیخ رجبعلی خیاط می فرمود : 

گاهی با خود میخواندم «ای من فدای آن که زبان و دلش یکی است.» 
در عالم معنا، سلمان را به من نشان دادند و گفتند: این شخص زبان و دلش یکی است و می خواهیم تو را فدای او بکنیم. 
من گفتم : حاضر نیستم فدای سلمان شوم، من فدای پیامبر و امام می شوم. 
فهمیدم حرفهایی که می زنیم همه حساب دارد و بایستی آنها را راست بگوییم. 
از آن جا که حاضر بودم نوکری سلمان را به جا آورم، از آن پس می خواندم : 


«ای من غلام آنکه زبان و دلش یکی است.»

نقل از سایت:

http://mirandoost.ir/post/159

/ 0 نظر / 35 بازدید