خاک فکه

 

از دل خاک فکه شهیدی یافتند در جیب لباسش برگه ای بود:
«بسمه تعالی؛
جنگ بالاگرفته است.
مجالی برای هیچ وصیتی نیست.
تا هنوز چند قطره خونی در بدن دارم حدیثی از امام پنجم می نویسم:

«به تو خیانت می کنند، تو مکن.
تو را تکذیب می کنند، آرام باش.
تو را می ستایند، فریب مخور.
تو را نکوهش می کنند، شکوه مکن.
مردم شهر از تو بد می گویند، اندوهگین مشو.
همه مردم تو را نیک می خوانند، مسرور مباش
آنگاه از ماخواهی بود».
دیگر نایی در بدن ندارم؛ خداحافظ دنیا.
ایراندوست
/ 4 نظر / 41 بازدید
zuni.ir

سایت Zuni.ir میمه افتتاح شد

ابراهيم مقصودي

عرض سلام جناب ايراندوست: حسن تصادفي رُخ دادكه آن رابه فال نيك مي گيرم.درتاريخ 15/7/93دردفترشعبه سوم محاكم عمومي شاهين شهردقايقي را منتظربراي رسيدن نوبت كاري ام بودم كه برديوارآن نوشته اي توجّه مرا به خود جلب نمود وازخواندنش لذّت بردم،درتاريخ 16/7 نيز كه دروبلاگها وسايت ها سركشي مي كردم به وبلاگ خوب شما برخوردم ودقيقاً همان مطلب راكه تحت عنوان خاك فكه نوشته ايدديدم.حال چه سرّي است لا ادري.ولي هرچه هست بسيار حديث زيبائي است اگرچه درهيچيك ازدو محل ،منبع آن ذكرنگرديده وچنانچه مقدورتان باشداطلاع رساني بفرمائيد ممنون مي شوم.

ابراهيم مقصودي

عرض سلام جناب ايراندوست: حسن تصادفي رُخ دادكه آن رابه فال نيك مي گيرم.درتاريخ 15/7/93دردفترشعبه سوم محاكم عمومي شاهين شهردقايقي را منتظربراي رسيدن نوبت كاري ام بودم كه برديوارآن نوشته اي توجّه مرا به خود جلب نمود وازخواندنش لذّت بردم،درتاريخ 16/7 نيز كه دروبلاگها وسايت ها سركشي مي كردم به وبلاگ خوب شما برخوردم ودقيقاً همان مطلب راكه تحت عنوان خاك فكه نوشته ايدديدم.حال چه سرّي است لا ادري.ولي هرچه هست بسيار حديث زيبائي است اگرچه درهيچيك ازدو محل ،منبع آن ذكرنگرديده وچنانچه مقدورتان باشداطلاع رساني بفرمائيد ممنون مي شوم.

م -الف

سلام خیلی عالی